Högskoleprovet

Högskoleprovet – Tips och information

Fuska på högskoleprovet, går det?

Så länge högskoleprov har genomförts har det funnits de som försökt fuska för att få ett bättre resultat men få har faktiskt lyckats. Hela testet är uppbyggt för att förhindra fusk. Vi har kollat in några av de sätt som använts genom åren. 

  • Provfrågor har läckt: Denna form av fusk är beroende av slarv från de som ska hålla provfrågorna hemliga. Läckta frågor har en tendens att sprida sig snabbt och det finns de som sålt dem till de som ska göra provet. När det upptäcks - för det upptäcks nästan alltid - byts frågorna ut mot reservfrågor.
  • Via telefon: 2018 uppdagades ett avancerat fusk. En liga som specialiserat sig på fusk för högskoleprovet sålde svar till de som gjorde provet och de fick svaren upplästa i en öronsnäcka. Polisen grep de inblandade och huvudmännen åtalades. De som fuskat fick sina resultat ogiltigförklarade.
  • Googling: Försök har gjorts att använda Google mitt under provet. De personer som ertappats med surfplattor och/eller mobiler har fått avsluta sina prov omedelbart och blivit anmälda. 

Det lönar sig inte

Att fuska på högskoleprovet är inte att rekommendera. Det kan få stora konsekvenser för dina framtida studier. Är du till exempel elektriker i Åstorp som planerar att läsa vidare till ingenjör eller en gymnasiestudent som vill bli läkare så är det alltid bäst att göra provet på ett ärligt sätt. Annars kan du stoppas från att studera på högskolenivå för all framtid, och det vill du väl inte? 

9 Jan 2022