Högskoleprovet

Högskoleprovet – Tips och information

Det nya högskoleprovet – lättare eller svårare?

Till hösten 2011 kommer högskoleprovet att förändras. ORD-delen förkortas från 40 frågor till 20 och det tillkommer tre nya delar: KVA (kvantitativ analys), XYZ (problemlösning) samt MEK (meningskomplettering). Totalt blir det 160 frågor istället för 122, men provtiden blir densamma då det blir mindre text att läsa. Provet kommer nu också vara uppdelat i två block som har lika stort värde, ett block som är mer inriktat på matematik och problemlösning, och ett som är mer inriktat på ord- och läsförståelse.

Hur påverkar detta själva högskoleprovet – kommer det bli lättare eller svårare? Ja, är man mer matematiskt lagd blir det nog förmodligen enklare, då det blir en relativt sett större inriktning på problemlösning och kvantitativa analyser, men är man mer humanitärt lagd kan det nog bli lite svårare.

Högskoleverket har publicerat ett övningsprov som inkluderar de nya delarna på sin hemsida. De nya mattedelarna är betydligt enklare i sitt upplägg och sin problemformulering jämfört med den gamla NOG-delen, men ändå krävs ganska mycket eftertanke, då uppgifterna är rätt klurigt formulerade. Den kvantitativa analysen kräver också att man går igenom alla alternativ ganska noggrant, för det som vid en första anblick verkar rätt visar sig efter en djupare titt vara fel svarsalternativ. Dessutom hjälper det om man har gymnasiematten i färskt minne och är bra på att räkna.

Meningskompletteringsdelen vid en första anblick som relativt enkel jämfört med ordkunskapen, då det är mycket enklare att genom uteslutningsmetoden förstå vilket ord som är rätt eller fel. Detta gäller särskilt lucktexterna där man ska fylla i fler än ett ord. Ta övningsprovets 24:e fråga som exempel. Kollar man på den andra luckan man ska fylla i och vet de angivna ordens betydelse ser man direkt vilket svarsalternativ som är rätt.

Det är i nuläget svårt att säga om provet blivit lättare eller svårare, särskilt då det är en så pass objektiv fråga. Det någon anser vara svårt är en promenadlek för någon annan och tvärtom. Det man dock med säkerhet kan säga är att det nya högskoleprovet blivit mer diversifierat – det är egentligen exakt samma kunskaper som testas, fast på lite nya sätt. Då det blir fler frågor som är matematikrelaterade kan det dock vara en idé att plugga lite extra på matten, även om det viktigaste självklart är att ha heltäckande kunskaper inom alla områden som testas.

 

11 May 2011